Turbeskrivelse vinter

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

220 kilometer over Ringebufjellet, gjennom Rondane og Dovrefjell. Alt langs Turistforeningens kvistede vintertraséer, med overnatting på betjente og ubetjente hytter. På turen beveger du deg på både historisk og sagnomsust grunn – fra birkebeinernes flukt med Håkon Håkonsson lengst sør til eventyrlige Snøhetta i nord.

Stadig flere ønsker å gå langt. Vekk fra hverdagens kjas og mas og ut i den frie natur. Skape sin egen SAGA.

På vinterstid vil antall timer du bruker på etappene variere etter vær- og føreforhold, og om det er ferdige spor.

Ringebufjellet

Dag 1: Nordseter (Lillehammer) – Hornsjø, 12 km, ca 3-4 t

Denne etappen går langs en trasé som vanligvis har oppkjørte løyper. Fra parkerings- og bussholdeplassen på Nordseter (840 moh) tar du skiløypa i nord/nordøstlig retning. I starten er det flere løypevalg. Etter ca 2-3 km, følg traséen på østsiden av Reinsvatnet nordover til ytre Reina, videre i nordøstlig kurs i retning Hornsjø høyfjellshotell (883 moh).

Dag 2: Hornsjø – Djupslia, 25 km, ca 5-6 t

På denne etappen anbefales du å velge traséen langs Trolløypa som har oppkjørte spor store deler av vinteren.

Fra Hornsjø går Trolløypa vestover (på nordsiden av Hitfjellet). Etter ca 11 km, i løypekryss, velger du traséen i nordlig retning. Etter nye ca 9 km, ved Nysætra, tar du av fra Trolløypetraséen og går i nordøstlig retning til hytta Djupslia (950 moh).

Dag 3: Djupslia – Vetåbua, 15 km, ca 4-5t

Fra Djupslia følges skiløypa vestover langs sommerveien. Like etter Grunna (ca 4 km), tar du av mot nord (her kommer du inn på Trolløypa igjen), og passerer på østsiden av Raudberget (1024 moh). Hold nordlig kurs over myrområdene på vestsiden av Goppollen. Ved Lassehaugen svinge løypa i nordvestlig retning de siste 1,5 km til Vetåbua (925 moh).

Dag 4: Vetåbua – Jammerdalsbu, 16 km, ca 4-5 t

Følg «Stauraløypa» i nordlig kurs 6 km til Saubua, videre holder du nordvestlig kurs og følger traséen, mellom fremre og Mitre Østerlihøgda (1192 moh), via Kluftbua, til Jammerdalsbu (1130 moh).

På denne etappen kan du også følge Trolløypa som går nede i skogbeltet og er mer beskyttet mot vær og vind. Ved Moen seter (vinterparkering) kan du ta av og følge traseen til sommerveien. Etter 3,5 km tar du av rett øst og slakt oppover, 1,5 km til Jammerdalsbu.

Dag 5: Jammerdalsbu – Gråhøgdbu, 15 km, ca 4-5t

Første del av dagens etappe går i vestlig kurs, slakt nedover, krysser sommerveien. Etter vel 2 km kommer du inn på Trolløya, og holder nordlig kurs, på østsiden av Oppbekkfjellet (1088 moh), og videre på østsiden av Store Skinnalia (1142 moh). Etter kryssing av elva Hirisjøåa følger du først vestlig kurs, videre nordvestlig kurs, i sør og vestkant av Stulsøgdin. Midt ute på Dørmyrin, gjør Trolløypa en knekk vestover. Her tar du av nordøstover. Etter 1 km svinger du mot nord, og holder kursen mellom Vestre Gråhøgda (1127 moh) og Søre Gråhøgda (1200 moh). Den siste kilometeren går det slakt oppover til Gråhøgdbu, som ligger åpent til på 1135 moh.

Rondane

Dag 6: Gråhøgdbu – Eldåbu, 15 km, ca 5-6t

På turen videre fra Gråhøgdbu kommer du inn i Rondane. Dagens etappe starter med vestlig kurs. De første 2 km går det slakt nedover til du krysser bilveien, derfra flater det litt ut. Kvistaløypa går i sørkanten av Bølvatnet, og krysser under kraftledningen. Fra veien er det ca 3 km til du kommer inn på Trolløypa, derfra følges nordøstlig kurs hvor du passerer i nordkanten av Tverrhøgda (1160 moh), videre i nordkant av Storfjellet (1076 moh), og runder på sør- og vestkanten av Svartkampen (1099 moh). Fra Svartkampen er det 3 km til løypekrysset hvor du tar av vestover og følger åsryggen den siste kilometeren til Elgdåbu (1005 moh).

Dag 7: Eldåbu – Rondvassbu, 28 km, ca 5-6t

De første 20 km følger du Trolløypa til Mysuseterområdet.

Start med å gå tilbake til løypekrysset 1 km fra Eldåbu, der tar du av mot nord. Traséen holder høyden og gjør en svinge i en halvsirkel mot nord, før den kommer inn på vestlig kurs på sørsiden av Søre Eldåkampen (1224 moh). Etter noen km kommer du ned i skogsbeltet, og følger nordvestover til Furusjøen. Der tar du av mot nord langs elva Glitra, og videre langs Storhaugbekken. Nord av Ranglarhøe (1130 moh) kommer du inn på løypetraséen som går nordøstover inn dalen mot Rondvassbu. Traséen krysser elva Store Ula på nordsiden av Spranghaugen, og følger langs nordsiden av elva Store Ula til Rondvassbu (1173 moh).

Du kan også gå ukvistet rute fra Eldåbu, rett nordover, til Bjørnhollia, 16 km. Og neste etappe fra Bjørnhollia til Rondvassbu.

Dag 8: Rondvassbu – Bjørnhollia: 13km, ca 4 t

Dagens etappe går i østlig retning gjennom Illmannsdalen. Den siste delen i stor grad nedover til Bjørnhollia (914 moh).

Dag 9: Bjørnhollia – Øvre Dørålseter, 22 km, ca 6-7t

Fra Bjørnhollia går du nordover langs sommerveien i vel 2 km, så svinger du nordvestover gjennom Langglupdalen. Etter ca 13 km kommer du inn i Bergedalen, og følger kvistetraseen nordover og slakt nedover mot elva Døråe. Følg elva norøstover ca 2 km, ta av fra elva og gå bakken opp til Øvre Dørålseter (1070 moh).

Dag 10: Øvre Dørålseter – Grimsdalshytta, 20 km, ca 6 t

Følg dalen nordøstover ca 3 km, ta av og rund på østsiden av Ellandskollen til nordlig kurs. Etter 3 nye km dreier du gradvis mot vest, inn Haverdalen. Ett par km opp i dalen krysser du elva Haverdalsåe, over helårsbru. Følg elvas nordside en halv km hvor kvistinga går bratt nord- og oppover i skogen. Fra skoggrensa går traséen i nordvestlig kurs i ca 2 km, så dreier den gradvis mot vest og passerer rett sør av Storkollen og videre til like før Vesletunga, herfra er det utforkjøring nordover og ned mot Grimsdalen. Nedenfor i skoggrensa, etter kryssing av Skridubekken, dreier du gradvis videre nedover mot nordvest. Kryss elva ved helårsbru, og gå den siste halve km oppover til Grimsdalshytta (1000 moh).

Alternativ trasé: Du kan velge å følge en slakere rute nordover fra Eldankollen og inn Grimsdalen.  

Dovrefjell

Dag 11: Grimsdalshytta – Hageseter/Hjerkinn Fjellstue, 12/17 km, ca 4t/5-6t

Start i nordlig kurs og følg dalen opp langs elva Tverråe. Etter 1,5 km går vinterruta bratt opp og i nordvestlig kurs, fra ca. 1200 moh flater det ut. Hold kursen på østsiden av Gråhøe (1488 moh) og vest av Steinbuhøe (1354 moh). Videre går ruta på vestsiden av elva Grautåe, passerer like øst av topp 1291, i nordlig kurs og nedover til Hageseter.

Fra Hageseter går vinterruta til Hjerkinn togstasjon. Derfra østover til Hjerkinn Fjellstue (960 moh).

Dag 12: Hageseter/Hjerkinn Fjellstue – Kongsvold fjellstue, 20/15 km, ca 6/5t 

Fra Hjerkinn fjellstue følges vinterruta på østsiden av Hjerkinnshøe (1293 moh) via Kvitdalen. Fra Gåvåliseter tar man av nord- og oppover ca 1 km, så går ruta sørvest- og nedover til Kongsvold fjellstue.

Fra Hjerkinn fjellstue kan man også gå direkte til Reinheim, ca. 20 km. Ta vinterruta rundt på vestsiden av Hjerkinnshøe, krysse veg og jernbane, til Grønnbakken parkering. Derfra i nordvestlig kurs (ikke kvistet) til man treffes vinterruta mot Reinheim.

Dag 13: Kongsvold fjellstue – Reinheim, 12 km, ca 4 t

Fra Kongsvold fjellstue krysser man elv og jernbane, og følger vinterruta vest- og oppover. Videre går ruta innover Stroplsjødalen, på nordsiden av elva, til Reinheim (1340 moh).

Dag 14: Opphold Reinheim - dagstur opp på Snøhetta (2286 moh). Ca 12 km, 5-6 t

Fra hytta følger du sommerstien sørvest og inn på ryggen som tar deg helt til stortoppen. Det vanligste er å kjøre samme veg ned igjen.