RONDANE

Rondane er et praktfullt fjellområde. Det ligger sentralt og er et viktig rekreasjonsområde for store deler av Sør-Norge. Det er delt i tre markerte fjellgrupper, alle med topper på over 2000 meter.

I øst ligger Rondvasshøgde med Storronden og Rondslottet, den høyeste av alle, 2178 moh. I vest ligger Smiubelgin med de jevnhøye toppene Veslesmeden, Storsmeden og Trolltinden bundet sammen av smale band. Rondvatnet skjærer seg som en dyp renne inn mellom disse ville fjellpartiene. Den tredje gruppen, skilt fra Rondvasshøgde og Rondslottet av den dype Langglupdalen, er Høgronden, Midtronden og Digerronden i nordøst. 

VARIERTE VEKSTVILKÅR

Rondanes fjell består av en sandsteinart, lys sparagmitt, som gir næringsfattig jord. Det gir dårlige beiter for ku og sau. Men reinen finner næring i de mange lavartene som reinlav, skjegglav og islandslav.

Enkelte steder fins andre bergarter som gir bedre næring for plantelivet, for eksempel omkring Musvolsætra og Bjørnhollia. Her er vegetasjonen frodigere og mer fargerik enn ellers i Rondane med innslag av blant annet geiterams. Flere sildrearter, som krever kalkholdig grunn, finner vi i Skjerdalen nær Bjørnhollia, der er det også snøsøte og bjønnbrodd. Flere lavlandsarter vokser også i Skjerdalen: bitter bergknapp, hegg og myrhatt. Linnea fins i Musvoldalen, og tyrihjelm vokser ved Bjørnhollia.

NASJONALPARKEN 

Landets første nasjonalpark ble opprettet i Rondane i 1962 og utvidet til 963 km2 i 2003. Da ble også den nye Dovre nasjonalpark (289 km2) opprettet nord i området. Sammen med nye landskapsvernområder danner disse et sammenhengende fredet område fra Ringebufjellet til Hjerkinn. Her er også en egen villreinstamme. 

KART

Turkart Rondane Sør 1:50 000

Turkart Rondane Nord 1:50 00

Planlegg turen på UT.no